10_25570917วันที่ 17 - 18 กันยายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา