10_25570922นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานวันคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สป. พิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." และ "หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ สป.ดีเด่น" ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี