10_25570929ในวันที่ 24 กันยายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ้าเทิร์น ลันตา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมีบุคลากรของศธภ.10 และบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ ศธภ.10 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 26 คน