10_25571008วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าแสดงความยินดีกับท่านกมล ศิริบรรณ ที่ได้รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ