10_25571009วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต