10_25571020วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "เก็บขยะชายหาด" ตามวาระจังหวัด เพื่อรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชายหาดป่าตอง  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต