10_25571023วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร และประเทศชาตินานัปประการ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำเหล่าข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมงานในครั้งนี้