10_25571103วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายสมพร ฉั่่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2557 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในค่ายย่อยที่ 4 (ภาคใต้) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดภูเก็ต สำหรับงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2557 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี