10_25571105เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมงาน "Big Cleaning Day เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต