10_25571114วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต (จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนักกีฬาจาก ๔๓ ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้