10_25571117วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง กฏหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ศธภ.๑๐ โดยมี ว่าที่เรือตรีทรงยศ พรานเนื้อ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์นิติกรเชี่ยวชาญ จากสำนักนิติการ สป. เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐