10_25571125วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมคณะ นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต