10_25571128วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เข้าร่วมกระบวนการ Education Reform Lab รวมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 โดยมี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงการต้อนรับและเปิดกระบวนการ Education Reform Lab ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการเปิดมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการศึกษาที่แท้จริง และเชื่อมโยงไปถึงการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป