วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยภาคใต้ โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้บังคับการค่ายย่อยภาคใต้ คณะกรรมการค่าย  สมาชิกยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ให้การต้อนรับ
10_25571130วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยภาคใต้ โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้บังคับการค่ายย่อยภาคใต้ คณะกรรมการค่าย  สมาชิกยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ให้การต้อนรับ