10_2557125_1วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยในช่วงเช้าได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต และในช่วงเย็นได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเวทีกลางสภาพหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต