10_25571204วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค10 เป็นประธานพิธีบรรพชาลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนา บรรพชาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม2557 ณ วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีลูกเสือจากโรงเรียนวัดกะตะ และโรงเรียนวัดกะรน เข้าร่วมบรรพชา จำนวน 66 คน ทั้งนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยอย่างดียิ่งด้วยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูวิสุทธิ์ กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม