10_2557121616 ธันวาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค10 และนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค13

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 09:12 น.)