10_25571219_21วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (นายสมพร ฉั่วสกุล) เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 09:29 น.)