10_25571223วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู เพื่อให้เป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู ซึ่งมีหัวหน้าทุกภาคส่วนในแวดวงการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 09:43 น.)