10_25571226วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าคารวะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 และแสดงความยินดีกับนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง) ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 09:43 น.)