10_25580224เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2558 นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และคณะ ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1/2558 กับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลในการตรวจราชการ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต