20150331เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค10 นำข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า อยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 16:42 น.)