reo10_20150409เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระดับภาคการศึกษา ในช่วง พ.ศ.2560 - 2569 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2558 โดยมี่บุคลากรทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 16:44 น.)