Untitled-1เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าเฝ้า รับ-ส่ง เสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2015 เวลา 14:48 น.)