reo10_25580506เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู สอนภาษาจีน ในภูมิภาคอันดามัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ซึ่งโครงการฯดังกล่าวจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประสานความร่วมมือกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 85 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:39 น.)