reo10_25580512เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายสมพรฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรครู หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพครู" ณ ห้องริชาร์จฮอล์ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่