reo10_25580514เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. - 25 พ.ค.2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ในการนี้นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:03 น.)