scout58เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือใน "โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558" จัดโดย ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 66 คน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 13:36 น.)