reo10_25580605เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่" โดยเทศบาลนครภูเก็ตร่วมเทศบาลตำบลราไวย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-17 มิถุนายน 2558

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 16:21 น.)