reo10_25580626เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดยจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณสนามชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต