reo10_25580701_scountวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ได้มอบหมายให้ นายเจน  แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมงาน ประมาณ ๒๕๐๐ คน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2015 เวลา 15:30 น.)