11705166_881779338525483_6839010318638029331_nวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางสาวศศิรัตน์ ธนพันธ์พานิช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการติดตามภาระกิจของ คสช. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต