reo10_25580727_2เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษาในระดับกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาระดับจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 14:27 น.)