reo10_25580728วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ พร้อมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล ดูรูปบภาพเพิ่มเติมที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 14:28 น.)