reo10_25580728_eveเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมนพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามชัย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 14:28 น.)