reo10_25580723ศธภ.๑๐ จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 8/2558 ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน