reo10_25580808_1เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมเยี่ยมชมด้วย

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่