reo10_25580812เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 14:25 น.)