reo10_25581021วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายสมพร ฉัั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมแห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณสวนสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 15:00 น.)