reo10_25581026วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ 10 นำข้าราชการไปร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช