reo10_25581026_1วันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับท่านจำเริญ ทิพญพงค์ธาดา ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต