reo10_25581102ศธภ.๑๐ จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 8/2558 ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:23 น.)