reo10_25581117วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะผู้บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมอบนโยบายและปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ร้านอาหาร SR สภากาแฟ แต่เตี้ยม สาขากระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:03 น.)