reo10_25581205_eveningวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต