reo10_001_15259เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 10  (คณะกรรมการดำเนินงาน) และการประชุมเสวนาเรื่อง "บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของการเป็นพลเมืองอาเซียน" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10