reo1066เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต" ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว