reo10_107วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมงานชุมนุมยุวกาชาดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปี 2559 ที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยการประชุมในครั้งนี้มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้ง 5 จังหวัด (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10