10_pageเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายสมพร ฉั่วสกุล รองศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์บูรพมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศนานัปการ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ปลูกฝังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ  ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต