179429วันที่ 1 เมษายน 2559 นายสมพร ฉั่วสกุล รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 7 (นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ) พร้อมข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี ในการนี้ประธานได้เชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราช และอ่านสาร์นจากนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการทุกคนตระหนักในหน้าที่ของตนเอง และสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าแผ่นดินด้วยความรอบคอบ ชอบธรรม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 15:58 น.)