reo725591207วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 7 นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในส่วนราชการออกกำลังกาย ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 17:04 น.)